Nefkens bussen in een ander jasje.

De diverse Nefkens bussen hebben ook in een ander jasje rondgereden. Sommige begonnen elders, zoals de 8 Leyland Holland Coaches van de GVU en NZH. Andere Nefkens bussen verdwenen en kwamen in verrassende kleuren en op verrassende plaatsen weer terug.


De Tensen 40 begon zijn loopbaan als Nefkens 6. In 1957 ging de bus naar Spakenburg (Dijkhuizen 23) Op 1-4-1959 werd Dijkhuizen door Tensen overgenomen. De bus werd afgevoerd in 1960. foto: Tensen, uit collectie Ron van Poppel

De bussen met de Nefkens nummers 14,15,16,41,42,43,44 kwamen van GVU. Deze bussen werden slechts korte tijd bij Nefkens ingezet. Hieronder ziet u de GVU staat. De bussen werden als onderdelenbus gebruikt om andere Holland Coaches rijdend te houden. De kleurstelling van de GVU was overigens gelijk aan die van Nefkens waardoor er geen spuitkosten nodig waren.

GVU 134, in oorspronkelijke staat teruggebracht door SVA, door toeval wel de Nefkens kleuren.


de 134 heeft nooit bij Nefkens gereden maar is opgebouwd uit onderdelen van de Nefkens 16 (ex-GVU 143)

In 2005 werd de Nefkens 53 teruggevonden, in januari 2006 is deze gesloopt.